Försäljning av Mintage Scientific AB

Försäljning av 51% av aktierna i dotterbolaget Mintage Scientific AB

Alla aktieägare per 7 september 2009 erhåller en inköpsrätt (SR) för varje 1,96 aktier de innehar i A+ Science Holding AB (då Vita Nova Ventures). Handel med inköpsrätter kommer att ske på Aktietorget från den 9  - 30 september 2009.

Efter försäljningen kommer  verksamhet vara helt fokuserad på klinisk prövningsverksamhet (CRO) samt uthyrning av personal till läkemedelsindustrin och vården.

Handeln med inköpsrätter (SR) på Aktietorget har
- ISIN-koden SE0002981241
- kortnamnet ”VNV ASH SR”

Nedan finns handlingar relaterade till försäljningen

Anmälningssedel 1 måste beställas från
Aktieinvest FK AB
Ärende: A+ Science Holding AB (publ)
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
Telefon: 08-50 6517 95 Telefax: 08-50 6517 01

 

VDs följebrev till aktieägarna
Informationsmemorandum
Villkor och anvisningar
Utlåtande om värdet Mintage Scientific
Pressmeddelande 2009-09-07
Förlängd teckn period 2009-09-18